Polska wersja

Polska wersja

ZAKŁAD
Usług Projektowych, Doradztwa Technicznego
Maszyn, Urządzeń i Konstrukcji Stalowych

English version

English version

 

Oferujemy:

·         usługi w zakresie
projektowania, doradztwa
i wykonawstwa  kotłowni
wodnych i parowych, także
w zabudowie kontenerowej,

·         doradztwo przy wdrażaniu
i modernizacji jednostek
ciepłowniczych,

·         serwis instalacji
ciepłowniczych i olejowej
hydrauliki siłowej.

KROLA

Oferujemy:

·         dostawy i serwis urządzeń
stanowiących wyposażenie
kotłowni: montaż, rozruch
i regulacja,

·         wyniki regulacji pomiarów
spalin z graficznym
przedstawienien rezultatów
pomiarów,

·         prowadzenie, nadzór
oraz realizacja inwestycji
ciepłowniczych   "pod klucz",

·         wykonawstwo operatów
ochrony środowiska.

 

 

O firmie   Po Polsku   In English

Ponadto oferujemy usługi
  w zakresie serwisu i regulacji:

·                    Adres, kontakt oraz mapka dojazdu... więcej

·                    Serwisowa  lista  referencyjna:

- palniki rotacyjne z wirującą głowicą rozpylającą
  na paliwo lekkie, ciężkie i gaz... więcej 

- niektóre miejsca instalacji i montażu palników
  wentylatorowych regulacji dwustopniowej
  i modulowanej z dyszą rozpylającą... więcej

·         Lista zrealizowanych projektów... więcej

o        palników olejowych, gazowych i olejowo-gazowych ,

o        kotłów parowych, wodnych i termo-olejowych,

o        wysokociśnieniowych roboczych układów
hydraulicznych maszyn drogowych oraz automatów
do produkcji kostki brukowej
,

o        aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),

o        serwis i regulacja wytwórni mas bitumicznych.

 

Kronika... więcej

 

W Polsce reprezentujemy poniższe firmy

 

Reprezentant Generalny
w Polsce firmy

Autoryzowany Serwis
w Polsce firmy

Przedstawiciel
w Polsce firmy

Przedstawiciel
w Polsce firmy

Przedstawiciel
w Polsce firmy

OLYMP

MRU

TEKLA

PARKER

LANSIVOIMA

Urządzenia "małej energetyki"

Przenośne i stacjonarne analizatory spalin

Oprogramowanie - dystrybucja energii elektrycznej

Wytwórnie mas bitumicznych

Obsługa sieci energetycznych

Od 01.10.2003 jesteś naszym gościem.

(c) 2002 Krzysztof Kąkol:: krzyka@wp.pl